ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับบุคลากร นักศึกษาและนักเรียนที่พักอาศัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 199

แชร์ข้อมูล ::