ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ลงพื้นที่ชุมชนกุฎีจีน


 

ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ลงพื้นที่ชุมชนกุฎีจีน


เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ทีมงานคณาจารย์และนักศึกษาโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ลงพื้นที่ชุมชนกุฎีจีนร่วมกับ ว่าที่ร้อยตรีวุฒิชัย เหล่าชำนาญวุฒิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาค 3 ธนาคารออมสิน ตรวจเยี่ยมการพัฒนาท้องถิ่นตามที่ได้รับผิดชอบ โดยธนาคารออมสินได้ให้ข้อเสนอแนะทีมต่างๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาการท่องเที่ยว ฯลฯ ร่วมกับคณาจารย์ นักศึกษา และชุมชน


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 151

แชร์ข้อมูล ::