วจก. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร


 

วจก. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตร


เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการที่จะเปิดรับนักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2564 ให้แก่นักเรียนที่สนใจ ณ โรงเรียนวัดหนองเขม 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 194

แชร์ข้อมูล ::