วจก.อบรมการลงทุนในหุ้นและการใช้ Application เพื่อการเทรดหุ้น


 

วจก.อบรมการลงทุนในหุ้นและการใช้ Application เพื่อการเทรดหุ้น


เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ผศ.กมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมการลงทุนในหุ้นและการใช้ Application เพื่อการเทรดหุ้น  โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วิทยา นามเสาร์ มาเป็นวิทยากรบรรยายในการอบรม ในการนี้ได้เปิดโอกาสให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรม ณ ห้องเรียน 263 อาคาร 2 ชั้น 6


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 272

แชร์ข้อมูล ::