อบรมการเขียนอ้างอิงทางวิชาการ อ้างอิงอย่างไรไม่ให้ Plagiarism


เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนและการเขียนอ้างอิงทางวิชาการ "อ้างอิงอย่างไรไม่ให้ Plagiarism" โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา บรรยายเรื่อง การเขียนอ้างอิงอย่างไรไม่ให้ Plagiarism และช่วงบ่าย อาจารย์พฤกษา ดอกกุหลาบ ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุวลักษ์ณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 235

แชร์ข้อมูล ::