ประชุมวิเคราะห์และจัดทำร่างหลักสูตรฯสาขาการจัดการงานบริการโรงพยาบาล


 

ประชุมวิเคราะห์และจัดทำร่างหลักสูตรฯสาขาการจัดการงานบริการโรงพยาบาล


เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิเคราะห์และจัดทำร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการงานบริการโรงพยาบาล ครั้งที่ 1/2563      มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำโดยผศ.ดร.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมด้วยรองคณบดี คณะกรรมการจัดทำร่างหลักสูตรฯ ในการนี้ได้รับเกียรติจากคุณปรานอมวัน สมสกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรเกษม 2 และที่ปรึกษาโรงพยาบาล และคุณบุญชอบ เหลืองขมิ้น ตำแหน่ง ผู้จัดการบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลนครธน ร่วมวิพากษ์และจัดทำร่างหลักสูตรฯ  ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 2


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 244

แชร์ข้อมูล ::