กิจกรรมวันพ่อ ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


 

กิจกรรมวันพ่อ ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จัดโครงการวันพ่อแห่งแผ่นดิน วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการนี้ ดร.ไพรวัน จงรักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารธนบุรี ลอดจ์ สมุทรปราการ พร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ปกครองที่ได้รับรางวัลพ่อดีเด่น รวมไปถึงมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศในการแข่งขันกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติอีกด้วย


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 169

แชร์ข้อมูล ::