วจก. ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษประจำปีการศึกษา 2/2563


เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษประจำปีการศึกษา 2/2563 เพื่อแนะนำวิธีการเรียนการสอน กิจกรรม และเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยพร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 227

แชร์ข้อมูล ::