วจก.ประชุมหารือการทำแผนประชาสัมพันธ์


 

วจก.ประชุมหารือการทำแผนประชาสัมพันธ์


เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมเพื่อหารือในการทำแผนประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ์ของคณะ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 278

แชร์ข้อมูล ::