ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำหลักสูตรพัฒนาท้องถิ่น


 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำหลักสูตรพัฒนาท้องถิ่น


เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยอาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และดร.จิราภรณ์ กาญจนสุพรรณ ได้เข้าประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดสมุทรปราการพร้อมเครือข่ายระดมความคิดและให้ข้อมูลแนะนำแนวทางการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (หลักสูตรเกษตรทฤษฏีใหม่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณากา) และสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำหลักสูตรพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 306

แชร์ข้อมูล ::