เปิดรับสมัครเรียนปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ (M.B.A.)


 

เปิดรับสมัครเรียนปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ (M.B.A.)


โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยาชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครเรียน ปริญญาโท ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

- เรียนภาคพิเศษ เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ (ฺBlock Course)

- หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

- ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร แบ่งจ่ายเป็น 4 งวด

- สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: โครงการบัณฑิตศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 457

แชร์ข้อมูล ::