วจก. จัดกิจกรรมนำเสนอผลการปฏิบัติวิชาชีพคอมฯ ของสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


 

วจก. จัดกิจกรรมนำเสนอผลการปฏิบัติวิชาชีพคอมฯ ของสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม        นำเสนอผลการปฏิบัติการวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นักศึกษาภาคปกติภาคเรียนที่ 1/2563 โดยมีคณาจารย์ของสาขาวิชาธุรกิจเข้าร่วมฟังและสรุปผลการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพของนักศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 331  


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 181

แชร์ข้อมูล ::