สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯติดตาม ประเมินผลโครงการกองทุนการศึกษา


เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พร้อมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โครงการกองทุนการศึกษา ระดับอุมศึกษา นำโดยนางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา และคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาประชุมติดตามผลดารดำเนินงานทุนฯ ในการนี้อาจารย์เอกรินทร์ ตั้งนิธิบุญ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาพร้อมทั้งงานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้รายงานผลการดำเนินงานให้แก่คณะผู้เข้าประชุมติดตามผลทราบ ณ ห้องประชุมวิทยธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: กองพัฒนานักศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 156

แชร์ข้อมูล ::