วจก. รับมอบทุนจากมูลนิธิโรงพยาบาลเพชรเกษม


เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดทำร่างหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการบริการโรงพยาบาล เพื่อเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในการนี้ คุณปรานอมวัน สมสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรเกษมและตัวแทนจากมูลนิธิโรงพยาบาลเพชรเกษม ได้มอบทุนการศึกษาให้กับหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการบริการโรงพยาบาลเพื่อเป็นการพัฒนาหลักสูตร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจาราย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี  พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจาราย์ ดร.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้รับมอบทุน ณ สำนักงานอธิการบดี  


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 322

แชร์ข้อมูล ::