กิจกรรมแนะแนวการศึกษาแก่เยาวชนมุสลิมในจังหวัดนราธิวาส


 

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาแก่เยาวชนมุสลิมในจังหวัดนราธิวาส


ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.วาริด เจริญราษฎร์ ร่วมกับชมรมนักศึกษามุสลิม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาแก่เยาวชนมุสลิมในจังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 7 - 14 พฤศจิกายน 2563 โอกาสนี้ รศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ให้เกียรติเป็นประธานมอบข้อมูลประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ แก่อาสาสมัครที่ร่วมกิจกรรมฯ


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 129

แชร์ข้อมูล ::