สืบสานประเพณีลอยกระทง 2563


เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีการประกวดประดิษฐ์กระทงให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโดย ทีมรางวัลชนะเลิศคือทีม สองเทย หนึ่งหญิง ทีมรางวัลรองชนะเลิศทีม คนสายที่แท้ทรู ทีมรางวัลชมเชยมีทั้งหมด 3 ทีมคือ ทีมสตรีผู้อ่อนโยน ทีมชาบู ทีมคิวนิค แคร์


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 142

แชร์ข้อมูล ::