มรธ.ร่วมรับ-ส่งเสด็จฯ ในหลวง-ราชินี ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต


 

มรธ.ร่วมรับ-ส่งเสด็จฯ ในหลวง-ราชินี ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกต


เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมด้วยอาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร ผศ.ดร.ศิกษก บรรลือฤทธิ์ รองอธิการบดี คณาจารย์ และนักศึกษา โดยมีนายบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ นายเอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าร่วมรับเสด็จฯ และส่งเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝน เป็นเครื่องทรงฤดูหนาวถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม   

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีน้อมสำนึกในพระบรมมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยพระบารมีจึงมีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 223

แชร์ข้อมูล ::