นศ.ดูงานพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย Moca


 

นศ.ดูงานพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย Moca


เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์และออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งสมุทรปราการและกรุงเทพ ได้จัดโครงการดูงาน "พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย Moca" และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคเกี่ยวกับงาน จิตกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ และนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนและการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบ


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 154

แชร์ข้อมูล ::