อบรมเยาวชนรุ่นใหม่รู้รักสามัคคีพื้นฐานชีวิตมั่งคง


 

อบรมเยาวชนรุ่นใหม่รู้รักสามัคคีพื้นฐานชีวิตมั่งคง


เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ผศ.กมลศักดิ์ วงศ์ศรีแก้ว รองคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ และทีมงาน ลงพื้นที่จัดโครงการบริการวิชาการ โครงการอบรมเรื่อง “เยาวชนรุ่นใหม่ รู้รักสามัคคี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง” โดยมีผู้บริหารโรงเรียนวัดทรงธรรม ให้การต้อนรับ และได้รับความร่วมมือจากนักเรียนเข้าร่วมโครงการกันอย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุม โรงเรียนวัดทรงธรรม อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 161

แชร์ข้อมูล ::