วิพากษ์หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิตอลคอนเทนต์ ครั้งที่ 2


 

วิพากษ์หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิตอลคอนเทนต์ ครั้งที่ 2


เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิตอลคอนเทนต์ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 162

แชร์ข้อมูล ::