อบรมแนวทางในการเข้าสู่อาชีพในศตวรรษที่ 21


 

อบรมแนวทางในการเข้าสู่อาชีพในศตวรรษที่ 21


เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางในการเข้าสู่อาชีพในศตวรรษที่ 21” โดยได้รับเกียรติจาก คุณนันทพล วิชัยดิษฐ ผู้บริหารอาวุโส บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 188

แชร์ข้อมูล ::