มรธ.ร่วมงานกฐินพระราชทาน พร้อมเข้ารับมอบทุนการศึกษาให้นศ.


 

มรธ.ร่วมงานกฐินพระราชทาน พร้อมเข้ารับมอบทุนการศึกษาให้นศ.


เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มอบหมายให้ ผศ.ดร.ศิกษก บรรลือฤทธิ์ รองอธิการบดี เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบุปผาราม ซึ่งในการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ยังมีการจัดพิธีรับมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาผู้เรียนดี มีความประพฤติดีและมีฐานะยากจน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมีผศ.ดร.ศิกษก บรรลือฤทธิ์ เป็นผู้รับมอบทุนจากนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะนำไปมอบให้แก่นักศึกษาผู้เรียนดี มีความประพฤติดีและมีฐานะยากจน  


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 241

แชร์ข้อมูล ::