คณะผู้บริหารจาก กกท. สำรวจพื้นที่ มรธ.สป.


เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 อาจารย์เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ภัทรพล พรหมมัญ ผู้ช่วยอธิการบดี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่เดินทางมาสำรวจพื้นที่ เพื่อขอเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2571 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 220

แชร์ข้อมูล ::