โครงการสายใยครอบครัวใส่ใจพัฒนาการลูกรัก


เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 อาจารย์ดวงใจ รุ่งเรือง อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ลงพื้นที่ชุมชนสะพานปลา ตำบลท้ายบ้าน จังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการสายใยครอบครัวใส่ใจพัฒนาการลูกรัก ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ โดยใช้กิจกรรมมุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กวัยแรกเกิดถึง 3 ปี ได้ใช้ประสาทสัมผัสผ่านการเล่นที่ปลอดภัย โดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ใกล้ตัวภายในบ้าน


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 184

แชร์ข้อมูล ::