การออกแบบงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์


เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์" โดยมี ผศ.ดร.วาริด เจริญราษฎร์ และได้รับเกียรติจาก รศ.อรพัช บวรรักษา เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยและการเขียนงานวิจัย โดยมี รศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 221

แชร์ข้อมูล ::