มรธ.ร่วมงาน ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์


เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้รับมอบหมายจากผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ให้เข้าร่วมงาน "ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" เนื่องในวาระครบรอบ 120 ปี วันคล้ายวัน พระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รอต้อนรับ โดยมี อาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดร.จิราภรณ์ กาญจนสุพรรณ และนายมงคล พรสิริภักดี นักวิชาการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมทั้ง นางสาวเสาวลักษณ์ แสงแก้ว นักแนะแนววิชาการศึกษาและอาชีพ และนาย จตุพร เดชจร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 21-25 ตุลาคม ณ Icon Art & Culture Space ชั้น 8 ศูนย์การค้าไอคอน


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 188

แชร์ข้อมูล ::