หารือทางวิชาการเพื่อพัฒนาสาขาการจัดการงานบริการโรงพยาบาล


 

หารือทางวิชาการเพื่อพัฒนาสาขาการจัดการงานบริการโรงพยาบาล


เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 คุณประนอมวัน สมสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรเกษม เข้าพบผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในการนี้ ผศ.ดร.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และอาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดี ร่วมหารือทางวิชาการเพื่อพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการงานบริการโรงพยาบาล เพื่อรองรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 323

แชร์ข้อมูล ::