SCIDRU ออกแนะแนวการศึกษา


เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ออกแนะแนวการศึกษา ที่โรงเรียนวัดทรงธรรม พระประแดง


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 282

แชร์ข้อมูล ::