เตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพภาษาจีน


เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 หลักสูตรวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพภาษาจีน" โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ศิรเมศร์ ณัฐวัชร์เมธิน จากสถาบันภาษา Power Chinese และคุณจารุกิตติ์ ปรีชาชาญพาณิชย์ ที่ปรึกษาบริษัท บิซิเนส อัลไลแอนส์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ให้แก่นักศึกษา โดยมี รศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกรียติ อาคาร 2 ชั้น 8


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 225

แชร์ข้อมูล ::