พิธีถวายพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ของกลุ่มบริษัทบีเจซี บิ๊กซี


 

พิธีถวายพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ของกลุ่มบริษัทบีเจซี บิ๊กซี


เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ของกลุ่มบริษัท บีเจซี บิ๊กซี โดยมีอาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.ดร.วงศกร เพิ่มผล รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และดร.จิราภรณ์ กาญจนสุพรรณ นักวิชาการ เข้าร่วมงาน ณ วัดราชนัดดาราม แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 339

แชร์ข้อมูล ::