งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2563


เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าร่วมงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2563 โดยนำการแสดงเพลงพื้นบ้าน เข้าร่วมแสดงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ณ เวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรม บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ควบคุมการแสดงโดยอาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และ อาจารย์สมชาย ศรีรักษ์ และ ผศ ดร.วงศกร เพิ่มผล รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ผู้ฝึกสอนโดย ดร.จิราภรณ์ กาญจนสุพรรณ นักวิชาการศึกษาประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นักแสดงจากชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 162

แชร์ข้อมูล ::