ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรณีมีผู้แอบอ้างถึงมหาวิทยาลัย


 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรณีมีผู้แอบอ้างถึงมหาวิทยาลัย


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

เรื่อง ชี้แจงกรณีที่มีผู้แอบอ้างถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีใน “แถลงการณ์ คณาจารย์คณะนิติศาสตร์”

ตามที่ปรากฏข่าวตามสื่อต่างๆ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 กรณีอาจารย์คณะนิติศาสตร์ 101 คน ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง บุคคลในลำดับที่ 99 อสรรชัย ชญานัน คณะสังคมวิทยาและมนุษย์วิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอชี้แจงว่า บุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นอาจารย์ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไม่มีคณะสังคมวิทยาและมนุษย์วิทยา แต่อย่างใด

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ​ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2563

 

ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง

รักษาราชการแทนอธิการบดี


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 1127

แชร์ข้อมูล ::