อบรมการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล


 

อบรมการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล


เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาคณะมนุษยสาสตร์และสังคมศาสตร์" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เมธวิน กิติคุณ กรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ผู้จัดการโครงการ Google foe Education กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอ็มโบร โกลบอล จำกัด(Google Partner) และคุณคมสัน สมานตระกูลชัย Creative director บริษัท เอ็มโบร โกลบอล จำกัด(Google Partner) เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ให้กับนักศึกษา โดยมี รศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ อาคาร 2 ชั้น 12 ห้อง 2122 - 2124 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 259

แชร์ข้อมูล ::