วจก. จัดประชุมบุคลากรประจำคณะวิทยาการจัดการ


 

วจก. จัดประชุมบุคลากรประจำคณะวิทยาการจัดการ


เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมบุคลากรประจำคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 

 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 139

แชร์ข้อมูล ::