การเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21


 

การเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21


เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21" โดยได้รับเกียรติจาก คุณยศพันธ์ สะเดา ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรม บริษัทบ้านคิดสนุกคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมี อ.พิมพงา พิมนาเรนทร์กล่าวต้อนรับวิทยากร และรศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 203

แชร์ข้อมูล ::