พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ร.9


 

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ร.9


เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ในการนี้ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป จากวัดบุปผาราม วรวิหาร สวดพระพุทธมนต์ (ธรรมนิยาม) ตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายสังฆทาน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8

ขอบคุณภาพ PR.Dru


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 684

แชร์ข้อมูล ::