พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ร.9


เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ณ อาคารอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โดยในเวลาประมาณ 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายภัตตาหารและเครื่องไทยทานแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงแรมและอุตสาหกรรมบริการ ธนบุรี ลอดจ์ สมุทรปราการ เสร็จแล้วเวลาประมาณ 11.00 น. เป็นพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอุตสาหกรรมบริการ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี นำตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมขบวนอัญเชิญตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ที่พระราชทานให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง เมื่อผู้นำนักศึกษาอัญเชิญตราพระราชลัญจกรประดิษฐานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี ประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วางพานพุ่มเงินพุ่มทอง และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสร็จแล้วนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จำนวน 900 คน ถวายบังคม 3 ครั้งอย่างพร้อมเพรียงกัน จากนั้น กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และนำผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 89 วินาที เพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นอันเสร็จพิธี ทั้งนี้ในช่วงบ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับเกียรติจาก ดร.นงรัตน์ อิสโร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติราชการประจำสำนักงาน พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้ เรื่อง วิศวกรสังคม แก่นักศึกษา เพื่อเป็นการสร้างให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีเหตุมีผล สามารถลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรในการพัฒนาประเทศได้


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 1593

แชร์ข้อมูล ::