การแสดงหมากรุกคนชุมชนคลองตาเจี่ย


 

การแสดงหมากรุกคนชุมชนคลองตาเจี่ย


เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 อาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี มอบหมายให้ผศ.ดร.ณฐวัฒน์ คณารักสมบัติ เข้าร่วมชมการแสดงหมากรุกคน ของชุมชนคลองตาเจี่ย ณ ลานวัฒนธรรมงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมนักแสดง


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 114

แชร์ข้อมูล ::