โครงการสัมมนา “เส้นสาย Asuka111”


เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัด โครงการสัมมนาการสร้างสรรค์ศิลปะดิจิทัล “เส้นสาย Asuka111”   โดยได้รับเกียรติจาก คุณอัส-ปัฏิพัทธ์ อัศวเสนา(Asuka 111) นักวาดภาพประกอบชาวไทย ที่คว้ารางวัลระดับทวีปในการแข่งขัน Manga Drawing Battle ในงาน Anime Festival Asia 2014 ณ ประเทศสิงคโปร์ มาบรรยายถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป โดยมี รศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ เป็นประธานกล่าวเปิดในพิธี ณ ห้อง 2122,2124 อาคาร 2 ชั้น 12


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 276

แชร์ข้อมูล ::