มรธ.ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู


 

มรธ.ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู


เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครู และการสถาปนาการฝึกหัดครูไทย ครบรอบ 128 ปี โดยในงานนี้มีพิธีมอบทุนจากมูลนิธิศาสตราจารย์บุญถิ่น อัตถากร แก่อาจารย์ดีเด่น จำนวน 12 ท่าน ซึ่งในจำนวนนี้มี ผศ.ดร.วาสนา สังข์พุ่ม รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เข้ารับมอบรางวัลด้วย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 446

แชร์ข้อมูล ::