งานเกษียณอายุราชการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์


 

งานเกษียณอายุราชการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์


เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการงานสดงมุทิตาจิต แด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2563 โดยคณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้ร่วมจัดกิจกรรมมอบแด่ อาจารย์ ดร.วสันต์ ลิมป์เฉลิม ซึ่งบรรยายภายในงานเต็มไปด้วยความสุขและความอบอุ่น ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ชุมพล อุ่นพัฒนาศิลป์ อาจารย์ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) มาปาฐกถาในหัวข้อ “เมื่อชีวิตพาดผ่านกาลเวลา : คำ นัยนิยม และสวนโมกข์” ในงานครั้งนี้ด้วย


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 217

แชร์ข้อมูล ::