ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานพิธีรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9


 

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานพิธีรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9


เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 อาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมด้วย อาจารย์ภัทรพล พรหมมัญ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายได้ดำเนินการไปได้ ด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งงานพิธีฯจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ อาคารอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 122

แชร์ข้อมูล ::