มรธ.คว้าอันดับ1 ITA ประเภทสถาบันอุดมศึกษา 2 ปีซ้อน


 

มรธ.คว้าอันดับ1 ITA ประเภทสถาบันอุดมศึกษา 2 ปีซ้อน


สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งผลการประเมินจะสะท้อนให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้มีคุณธรรม ความโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลให้สูงขึ้น โดยประเภทสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้คะแนนอันดับ 1 คะแนนเฉลี่ย 98.73 ระดับ AA จากทั้งหมด 83 แห่ง นับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน และได้คะแนนเป็นอันดับที่ 4 ของระดับประเทศ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง : https://www.dru.ac.th/drunews/news/DNS00000921/

 

ที่มา : เว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช.   


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 2267

แชร์ข้อมูล ::