พิธีเททองหล่อพระพุทธฤทธานุภาพ ปางมุจลินท์นาคปรก


 

พิธีเททองหล่อพระพุทธฤทธานุภาพ ปางมุจลินท์นาคปรก


เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดพิธีเททองหล่อพระพุทธฤทธานุภาพ ปางมุจลินท์นาคปรก นำโดย ผศ.อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัย ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง รักษาราชการแทนอธิการบดี คุณสุเมธ เลอสุมิตรกุล อดีตประธานกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัย ดร.คณพศ นิจสิริภัช ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และคุณภัทร์พล เกียรติจุฑามณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในฐานะประธานร่วมฝ่ายฆราวาส โดยมีพระครูพิพัฒน์ศิลาจารย์ หรือ หลวงปู่ดิลก เจ้าอาวาสวัดสิรินธรเทพรัตนาราม ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำพิธีเททองหล่อพระพุทธฤทธานุภาพ ปางมุจลินท์นาคปรก ณ โรงหล่อสยามพุทธศิล จังหวัดนครปฐม

ทั้งนี้ พระพุทธฤทธานุภาพ ปางมุจลินท์นาคปรก จัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  เมื่อการสร้างแล้วเสร็จจะนำไปประดิษฐาน ณ บริเวณกลางน้ำ หน้าอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 260

แชร์ข้อมูล ::