ผู้บริหาร มรธ.ร่วมชมนิทรรศการที่ มบส.


 

ผู้บริหาร มรธ.ร่วมชมนิทรรศการที่ มบส.


เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ผศ.ณัฐสุภา จิวศิวานนท์ อาจารย์ ดร.กริช ภัทรภาคิน และอาจารย์วสุธิดา นักเกษม ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมชมการแสดงนิทรรศการ "มหกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ" ณ ห้องประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 และลานอเนกประสงค์ 1 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จฯ


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 139

แชร์ข้อมูล ::