ประกาศรับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ


 

ประกาศรับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ระหว่างวันที่ 28 กันยายน ถึง 20 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ กองพัฒนาระบบบริหาร อาคาร 4 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพ


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 248

แชร์ข้อมูล ::