วจกจัดโครงการสอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล


เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการสอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิเคราะห์ข้อมูล (DATA Analyst)  คณะวิทยาการจัดการ ระดับ 3 ณ ห้องสืบค้นอินเตอร์เน็ต อาคาร 2 ชั้น 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 549

แชร์ข้อมูล ::