“โครงการแข่งขันถีบกระดานเลน กีฬาพื้นบ้านจังหวัดสมุทรปราการ”


 

“โครงการแข่งขันถีบกระดานเลน กีฬาพื้นบ้านจังหวัดสมุทรปราการ”


เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับ อบต.แหลมฟ้าผ่า จัดโครงการแข่งขันถีบกระดานเลน กีฬาพื้นบ้านจังหวัดสมุทรปราการ” ณ บ้านขุนสมุทรจีน ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีอาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมและอาจารย์สมชาย ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มาเป็นกรรมการตัดสินแข่งขันถีบกระดานเลนครั้งนี้ และ ดร.จิราภรณ์ กาญจนสุพรรณ นักวิชาการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมด้วยชาวบ้านในตำบลแหลมฟ้าผ่า ให้ความสนใจเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้อย่างคับคั่ง


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 663

แชร์ข้อมูล ::