สัมมนาความท้าทายสำหรับธุรกิจที่พักแรมกับการรับมือกับสถานการณ์Covid19


 

สัมมนาความท้าทายสำหรับธุรกิจที่พักแรมกับการรับมือกับสถานการณ์Covid19


เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 หลักสูตรอุตสาหกรรมบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการสัมมนาความท้าทายสำหรับธุรกิจที่พักแรมกับการรับมือกับสถานการณ์ Covid-19ในประเทศไทย 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 371

แชร์ข้อมูล ::