COSDRU-การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน


 

COSDRU-การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน


เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน" ณ วิสาหกิจชุมชนไอริช (i-richly) ต. เทพารักษ์ อ. เมือง จ. สมุทรปราการ

 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 345

แชร์ข้อมูล ::